Smartenergiløsninger

Mange boligsameier og borettslag fra 60 tallet og utover bruker mye ressurser for at blokkene fortsatt skal være attraktive og konkurransedyktige i markedet.Mange boligsameier og borettslag fra 60 tallet og utover bruker mye ressurser for at blokkene fortsatt skal være attraktive og konkurransedyktige i markedet. Trafoer og strømanlegg er ikke dimensjonert for dagens behov, med strømkrevende husholdningsmaskiner, økende krav til komfort og inneklima. I senere tid har også behovet for lading av el-biler hatt sitt inntog. Selvaag Prosjekt har bistått mange sameier og borettslag med å gjøre blokkene mer energivennlige og med økt komfort ved å tilleggsisolere vegger, tak og garasjer samt bytte vindu og dører.

Vårt nyeste tilbud er nå system for smartenergi som gjør at de enkelte blokkene kan ha egenprodusert strøm. Ved kombinasjon av energibrønner, varmepumpe og blokkenes varmtvannsberedere vil energibehovet til oppvarming av forbruksvann gå ned. Ved å kombinere dette med batteriløsning og solceller kan strøm fra solcellene lagres i batteriene til bruk når belastningen er størst og tilgjengelighet på nettet er liten og med høy pris. Effekten er reduserte kostnader til energi både for sameiet/borettslaget og den enkelte beboer.

Løsningen «smartenergi» vurderes ofte mot en alternativ investering i oppgradering av lokal trafo evt. inntakskabler – slik at totalpakken for den enkelte sameier/boligsameie blir langt mer attraktiv der kost/nytte vurderinger går i fordel av smartenergi.

Borettslag og Boligsameier kan få støtte fra Enova til tiltak som reduserer energibruken og Selvaag Prosjekt kan bistår dere i utarbeidelse av søknader.

Ønsker dere en full oversikt på hva det kan søkes støtte til, og hva Selvaag Prosjekt som Totalentreprenør kan bistå dere med?

Send oss en mail

Vi kommer tilbake til deg så snart vi kan.

Takk for meldingen. Du hører fra oss!