Utskifting av leilighetsdører

I forbindelse med utskifting av leilighetsdører vil Vindu Entreprenøren kartlegge samtlige dører og alle beboere vil få et eget varsel om når entredør blir byttet i deres leilighet.

Vi gjør oppmerksom på at det er beboers ansvar å rydde bort møbler, bilder o.l. min 1,5 meter rundt leilighetsdører før montering begynner. Elektronisk lås, alarm eller andre elektriske ledninger som er montert på eller i nærheten av døren må også demonteres av beboer.

Da det blir støv og skitt i forbindelse med disse arbeidene anbefales det å dekke til møbler og annet inventar med plast. Husk at det kan bli trekk når døren rives, så tildekking må festes godt.

Det er IKKE anledning til å oppholde seg i samme område som arbeidet pågår, dette pga. HMS-forskrifter, men det er mulig å oppholde seg i et annet rom i boligen.

Arbeidet starter opp om morgenen ca. kl. 07.00 og vil kunne pågå frem til ca. 17.00.


Arbeider utover normal arbeidstid vil bli avtalt med den enkelte beboer.

Send oss en mail

Vi kommer tilbake til deg så snart vi kan.

Takk for meldingen. Du hører fra oss!