Om Selvaag Prosjekt

Selvaag Prosjekt er et heleid entreprenørselskap i Selvaag Gruppen. Vi bistår våre oppdragsgivere med å ivareta et godt og trivelig bomiljø samt oppnå høyest mulig verdi på bygningsmassen.

Blant våre oppdragsgivere er Borettslag og Boligsameier samt andre eiendomsbesittere.

Vår visjon: «Selvaag Prosjekt AS skal være en ledende totalentreprenør som rehabiliterer og fornyer bygninger og eiendommer til glede for generasjoner»

Nyhetsbrev

Brosjyre Selvaag Prosjekt

Med Ekeberghuset demonstrerte Olav Selvaag nyskapende metoder for eiendomsutvikling. 1948 sto det ferdig etter bare fire måneders bygging. Huset ble en sensasjon. Hele 80 000 mennesker valfartet til Ekeberg for å se på nyvinningen. Huset er i dag fredet.

Historien om Selvaag

Olav Selvaag (1912-2002)

Med nytenkning og sosialt engasjement som rettesnorer, har Selvaag gjennom over 60 år skaffet bolig til hundretusener av mennesker. Underveis er nye bydeler og levende bomiljøer blitt formet. Samtidig har selskapet utviklet bærekraftige arbeidsplasser både innenfor og utenfor vår kjernevirksomhet, og har skapt verdier både for bedrift, eiere, medarbeidere og samfunn.

Skaperkraft og omtanke, er også i dag kjerneverdier i Selvaag, selv om måten det skjer på, kanskje er annerledes enn da Olav Selvaag fikk oppført Ekeberghuset i 1948. Underveis er nye bydeler og levende bomiljøer blitt formet. Samtidig har selskapet utviklet bærekraftige arbeidsplasser både innenfor og utenfor vår kjernevirksomhet, og har skapt verdier både for bedrift, eiere, medarbeidere og samfunn.

Selvaag har funnet nye løsninger for by- og eiendomsutvikling i en mannsalder. 

Olav Selvaag satte i etterkrigstiden nye standarder i eiendomsbransjen da han utviklet nye bydeler og revolusjonerte byggemetodene. I dag bor over 100.000 nordmenn i Selvaag-boliger og utviklingen av bydeler fortsetter blant annet på Tjuvholmen og Løren. 

I etterkrigstiden var boligmangelen i Norge prekær. Olav Selvaag mente strenge byggekrav måtte endres, og at det dermed kunne bygges tre ganger så mange boliger. Det var få som trodde at det var mulig å bygge en fullverdig bolig rimeligere og raskere enn det allerede ble gjort på den tiden. Olav Selvaag tok utfordringen og reiste et prisfornuftig hus basert på nye byggeteknikker på Ekeberg i 1948.

Selskapet vokste over de neste 50 årene og er i dag et stort norsk familieeid holdingselskap med virksomheter hovedsakelig knyttet til eiendomsinvesteringer, drift og -utvikling av nye prosjekter. 

Selvaag Gruppen

Øvrige Selvaag Selskaper

Selvaag Prosjekt eies av Selvaag Gruppen, et holdingselskap organisert for å ivareta eierrollen i datterselskapene og selskapets kunst- og kulturprosjekter. 

Andre Selvaag selskaper:

 • Selvaag Bolig

  Selvaag Bolig er et boligutviklingsselskap som ble børsnotert i 2012. Selvaag Gruppen har en eierandel i selskapet på 53,5%. www.selvaagbolig.no

 • Selvaag Eiendom

  Selvaag Eiendom utvikler, leier ut og drifter eiendommer med et tydelig bærekraftig perspektiv. www.selvaageiendom.no

 • Selvaag Invest

  Selvaag Invest er engasjert innen private equity, shipping og børsnoterte verdipapirer.

 • Selvaag Realkapital

  Selvaag Realkapital er leverandør av rådgivning- og finansielle tilretteleggingstjenester av eiendomsprosjekter for Selvaag Gruppen og eksterne oppdragsgivere.

 • Selvaag Byutvikling

  Selvaag Byutvikling utvikler ideer og prosjekter basert på Selvaags renomme og kompetanse i byutviklingen. Selskapet har de to siste årene fokusert på Lørenskog Vinterpark. www.snø.no