Om Selvaag Prosjekt

Selvaag Prosjekt er et heleid entreprenørselskap av Selvaag AS. Vi bistår våre oppdragsgivere med å ivareta et godt og trivelig bomiljø samt oppnå høyest mulig verdi på bygningsmassen.

Blant våre oppdragsgivere er Borettslag og Boligsameier samt andre eiendomsbesittere.

Vår visjon: «Selvaag Prosjekt AS skal være en ledende totalentreprenør som rehabiliterer og fornyer bygninger og eiendommer til glede for generasjoner»

Ledig stilling

Vi har for tiden ingen ledige stillinger, men vi er alltid interessert i gode kandidater, så send oss gjerne en åpen søknad på : post@serlvaagprosjekt.no

Nyhetsbrev

Brosjyre Selvaag Prosjekt

Med Ekeberghuset demonstrerte Olav Selvaag nyskapende metoder for eiendomsutvikling. 1948 sto det ferdig etter bare fire måneders bygging. Huset ble en sensasjon. Hele 80 000 mennesker valfartet til Ekeberg for å se på nyvinningen. Huset er i dag fredet.

Historien om Selvaag

Olav Selvaag (1912-2002)

Med nytenkning og sosialt engasjement som rettesnorer, har Selvaag gjennom over 60 år skaffet bolig til hundretusener av mennesker. Underveis er nye bydeler og levende bomiljøer blitt formet. Samtidig har selskapet utviklet bærekraftige arbeidsplasser både innenfor og utenfor vår kjernevirksomhet, og har skapt verdier både for bedrift, eiere, medarbeidere og samfunn.

Skaperkraft og omtanke, er også i dag kjerneverdier i Selvaag, selv om måten det skjer på, kanskje er annerledes enn da Olav Selvaag fikk oppført Ekeberghuset i 1948. Underveis er nye bydeler og levende bomiljøer blitt formet. Samtidig har selskapet utviklet bærekraftige arbeidsplasser både innenfor og utenfor vår kjernevirksomhet, og har skapt verdier både for bedrift, eiere, medarbeidere og samfunn.

Selvaag har funnet nye løsninger for by- og eiendomsutvikling i en mannsalder. 

Olav Selvaag satte i etterkrigstiden nye standarder i eiendomsbransjen da han utviklet nye bydeler og revolusjonerte byggemetodene. I dag bor over 100.000 nordmenn i Selvaag-boliger og utviklingen av bydeler fortsetter blant annet på Tjuvholmen og Løren. 

I etterkrigstiden var boligmangelen i Norge prekær. Olav Selvaag mente strenge byggekrav måtte endres, og at det dermed kunne bygges tre ganger så mange boliger. Det var få som trodde at det var mulig å bygge en fullverdig bolig rimeligere og raskere enn det allerede ble gjort på den tiden. Olav Selvaag tok utfordringen og reiste et prisfornuftig hus basert på nye byggeteknikker på Ekeberg i 1948.

Selskapet vokste over de neste 50 årene og er i dag et stort norsk familieeid holdingselskap med virksomheter hovedsakelig knyttet til eiendomsinvesteringer, drift og -utvikling av nye prosjekter. 

Selvaag Gruppen

Øvrige Selvaag Selskaper

Her finner du informasjon om alle selskapene i Selvaag-konsernet.

Selskaper i Selvaag-konsernet

 • Selvaag Bolig

  Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som er tuftet på Selvaags 70 år lange historie og erfaring. Vi styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger, og har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig er et børsnotert selskap, så alle som vil kan investere i selskapet.

 • Selvaag Eiendom

  Selvaag Eiendom utvikler, leier ut og drifter eiendommer med et bærekraftig perspektiv, til glede for både dagens kunder og fremtidige generasjoner.

 • Selvaag Invest

  Investeringsselskapet Selvaag Invest er et heleid datterselskap av Selvaag AS, og er engasjert innen private equity, shipping og børsnoterte verdipapirer. Selvaag har investert med suksess i mer enn 50 år. Lang erfaring og aktivt eierskap har skapt god lønnsomhet og verdijustert investeringsportefølje ved utgangen av 2018 på 394 millioner kroner. Selskapet er Selvaag- familiens redskap for risikospredning og skal derfor ikke investere i eiendoms- og byggevirksomheter

 • Selvaag Utleiebolig

  Selvaag Utleiebolig er et profesjonelt boligutleieselskap som primært henvender seg til markedet i og rundt Oslo. Selskapet har som målsetning å profesjonalisere utleie av bolig innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Sentralt for vår satsing er profesjonell drift, tilstedeværelse og oppfølging. Vi investerer kun i nye boligblokker. Selskapet har i dag flere boliger i utleie i Oslo og omegn.

 • Selvaag Snøporten

  Snøporten er et ekspansivt destinasjons- og byutviklingsprosjekt hvor SNØ, Norges første innendørs helårsarena for ski- og snøopplevelser er første byggetrinn, og blir hjertet i den nye bydelen. Selvaag eier 38% av aksjene i Snøporten AS gjennom selskapet Selvaag Snøporten.

Personvernerklæring

Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder for Selvaag Prosjekt sitt nettsted Selvaagprosjekt.no. Selskapet (org. nr 994 533 207) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettstedet.

Personopplysninger som behandles

Selvaag Prosjekt samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort. Selskapet behandler personopplysninger for å oppfylle avtaler med kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen Selvaag Prosjekt deler ikke personopplysninger med andre, med mindre det er nødvendig for å gjennomføre inngåtte avtaler eller for å oppfylle rettslige forpliktelser.

Hvordan vi innhenter personopplysninger

Selvaag Prosjekt samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. I slike tilfeller gir du ditt samtykke til å behandle personopplysningene ved å sende oss forespørselen din.

Selvaag prosjekt behandler og innhenter personopplysninger for å oppfylle avtaler med kunder, leverandører og samarbeidspartner. Dette reguleres gjennom skriftlige avtaler mellom partene.

Formålet med informasjonen som innhentes

- For å kunne gi tilgang til våre produkter og tjenester 

- For å kunne sende relevant informasjon

- For å kunne ta kontakt og tilby våre produkter og tjenester

Vi oppretter profiler på bakgrunnen av informasjonen som innhentes, for å kunne tilby deg de mest relevante produktene og yte god kundeservice. Profilene baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss, vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

Hvordan og hvor lenge lagres informasjonen

Informasjon innhentet gjennom skjema på Selvaagprosjekt.no lagres kun i vårt CRM-system og personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter. Selvaag Prosjekt lagrer ikke personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for formålet med behandlingen etter som det foreligger lovbestemt oppbevaringsplikt for.

Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte vår markedsavdeling gjennom post@selvaagprosjekt.no.

Nyhetsbrev

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev, samtykker du til å motta nyhetsbrev som e-post fra oss. Du kan når som helst melde deg av ved å klikke nederst i e-posten du mottar.

Det er kun din e-postadresse som behandles, og e-postadressen din vil bli beholdt så lenge du ønsker å motta varsler eller nyhetsbrev. Melder du deg av eller trekker ditt samtykke til å motta varsler eller nyhetsbrev, vil din e-postadresse slettes umiddelbart. E-postadressen din deles ikke med andre. 

Behandling av personopplysningene (dvs. din e-postadresse) skjer på grunnlag av en avtale med deg om å sende deg varsler og nyhetsbrev, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b.

Andre nettsteder og sosiale medier

Nettsiden kan inneholde linker eller henvisninger til andre nettsteder. Disse nettstedene har egne personvernerklæringer som gir informasjon om hvordan nettstedene driftes og hvordan personopplysninger innhentes og behandles. Selvaag Prosjekt anbefaler at du setter deg inn i tredjepartsnettstedenes egne personvernerklæringer når du besøker og tar i bruk disse nettstedene.

Rettigheter

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at Infotjenester AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon

post@selvaagprosjekt.no

Tlf: +47 23 13 70 00