Digitale årsmøter


Kom ettervirkningene av koronakrisen i forkjøpet og forleng muligheten for digitale årsmøter.

Koronakrisen rammer oss alle, både vi som bygger og vi som bor. I tillegg til å følge smittevernråd, må vi gjøre det vi kan for å passe på at tiden etterpå ikke blir tøffere enn nødvendig. Derfor er det viktig at årsmøtene og generalforsamlingene kan gjennomføres som normalt i en unormal tid.

Våren er travel for styrene i sameier og borettslag. De har plikt til å gjennomføre årsmøte/ generalforsamling innen utgangen av juni. Det er på disse møtene forslag om gjennomføring av prosjekter og finansiering legges frem og stemmes over. Styrene og deres hjelpere legger ned stor innsats i å passe på at alle vet hva de stemmer over, og forstår hvorfor det er viktig å vedta igangsetting av nødvendige utbedringstiltak.

En stor del av boligmassen i Norge er av en alder der flere av bygningsdelene har nådd sin levetid. Det er et stort behov for fornyelse, utskifting og rehabilitering. I mange borettslag og sameier haster det rett og slett å få gjennomført tiltak, både med tanke på sikkerhet og for at ikke utbedringskostnadene skal bli enda høyere av å vente.

Avgjørelser om å sette i gang tiltak tas på årsmøtene, og disse skal gjennomføres fysisk. Med de retningslinjene som er gitt for å begrense koronasmitte, byr dette på en praktisk utfordring.

Regjeringen har heldigvis sett utfordringen og åpner i forslag til ny forskrift opp for at årsmøte eller generalforsamling kan gjennomføres digitalt. Problemet er bare at forskriften gjelder til 24. april. Det er omtrent fire uker fra i dag. Innkalling til årsmøter og generalforsamlinger skal sendes ut mellom 20 og 8 dager før møtet skal avholdes. Med påske imellom blir vinduet for lite. Slik den står nå, vil forskriften derfor ikke hjelpe slik den var ment.

Vi oppfordrer til en utvidelse av forskriften slik at sameier og borettslag kan gjennomføre møter digitalt og sette i gang de tiltakene som er nødvendige. Det er viktig for lagenes økonomi, for folks sikkerhet og for aktiviteten i byggenæringen.

Send oss en mail

Vi kommer tilbake til deg så snart vi kan.

Takk for meldingen. Du hører fra oss!