Prosjektområder

Selvaag Prosjekt har mange års erfaring og god kompetanse på fornying og rehabilitering av boligblokker. Vi bistår våre oppdragsgivere med å ivareta et godt og trivelig bomiljø samt oppnå høyest mulig verdi på bygningsmassen. Dette gjør vi ved å tilby en rekke tjenester basert på bred og tverrfaglig kompetanse. I alle prosjekter er det vi som har garanti-og reklamasjonsansvar for utførte arbeid.