Om Selvaag Prosjekt

Selvaag Prosjekt er et heleid entreprenørselskap i Selvaag AS. Vi jobber for at våre oppdragsgivere skal oppnå høyest mulig verdi eiendom gjennom å tilby fornying fra A til Å basert på bred og tverrfaglig kompetanse.

1000
gjennomførte prosjekter
300
mill omsetning
29
medarbeidere
1
kontraktspart

Vi leder prosjektet fra start til slutt

Våre oppdragsgivere er ofte borettslag, sameier og gårdeiere, private og offentlige, som besitter leilighets-, nærings- eller kombinasjonsbygg. Det er Selvaag Prosjekt som inngår kontrakter med alle utførende entreprenører, og stiller garanti for arbeidet både i utførelsesfasen samt garanti -og reklamasjonsperioden.

Vår filosofi er at samspill er nøkkelen til et godt samarbeid. Våre oppdrag avregnes derfor hovedsakelig etter åpen bok med avtalt påslag og medgått tid som betyr at oppdragsgiver har direkte innsyn i prosjektets økonomi gjennom hele byggeperioden. Det er også Selvaag Prosjekt som styrer prosjektet fra start til slutt, og for våre oppdragsgivere innebærer det bare en kontraktspart.

Til oppdragsgivere i tidligere Selvaagprosjekter kan vi tilby kjennskap og kunnskap om byggeteknikken som ble brukt, samt at vi besitter originaltegningene fra byggets opprinnelse. Dette forenkler ofte prosessen og gjør rehabiliteringen mer effektiv.

Vi et selskap i vekst med 28 medarbeidere i våre kontorer i Silurveien 2 i Oslo.

Les mer om hvordan vi jobber
Les mer

Med Ekeberghuset demonstrerte Olav Selvaag nyskapende metoder for eiendomsutvikling. 1948 sto det ferdig etter bare fire måneders bygging. Huset ble en sensasjon. Hele 80 000 mennesker valfartet til Ekeberg for å se på nyvinningen. Huset er i dag fredet.

Historien om Selvaag

Med nytenkning og sosialt engasjement som rettesnorer, har Selvaag gjennom over 70 år skaffet bolig til hundretusener av mennesker. Underveis er nye bydeler og levende bomiljøer blitt formet. Samtidig har selskapet utviklet bærekraftige arbeidsplasser både innenfor og utenfor vår kjernevirksomhet, og har skapt verdier både for bedrift, eiere, medarbeidere og samfunn. Skaperkraft og omtanke, er også i dag kjerneverdier i Selvaag, selv om måten det skjer på, kanskje er annerledes enn da Olav Selvaag fikk oppført Ekeberghuset i 1948.

Selvaag har funnet nye løsninger for by- og eiendomsutvikling i en mannsalder.

Olav Selvaag satte i etterkrigstiden nye standarder i eiendomsbransjen da han utviklet nye bydeler og revolusjonerte byggemetodene. I etterkrigstiden var boligmangelen i Norge prekær. Olav Selvaag mente strenge byggekrav måtte endres, og at det dermed kunne bygges tre ganger så mange boliger. Det var få som trodde at det var mulig å bygge en fullverdig bolig rimeligere og raskere enn det allerede ble gjort på den tiden. Olav Selvaag tok utfordringen og reiste et prisfornuftig hus basert på nye byggeteknikker på Ekeberg i 1948. Selskapet vokste over de neste 50 årene og er i dag et stort norsk familieeid holdingselskap med virksomheter hovedsakelig knyttet til eiendomsinvesteringer, drift og -utvikling av nye prosjekter. I dag bor over 100.000 nordmenn i Selvaag-boliger og utviklingen av nye bydeler fortsetter blant annet på Fornebu og Løren.

Ta kontakt for en samtale om ditt prosjekt
Send oss en forespørsel

Øvrige selskaper i Selvaag

Her finner du informasjon om alle selskapene i Selvaag-konsernet.