Om Selvaag Prosjekt

Selvaag Prosjekt er eid av Selvaag AS, KB Gruppen og de ansatte. Vi jobber for at våre oppdragsgivere skal oppnå høyest mulig verdi eiendom gjennom å tilby fornying fra start til slutt basert på bred og tverrfaglig kompetanse.

Vi leder prosjektet fra start til slutt

Våre oppdragsgivere er ofte borettslag, sameier og gårdeiere, private og offentlige, som besitter leilighets-, nærings- eller kombinasjonsbygg. Det er Selvaag Prosjekt som inngår kontrakter med alle utførende entreprenører, og stiller garanti for arbeidet både i utførelsesfasen samt garanti -og reklamasjonsperioden.

Vår filosofi er at samspill er nøkkelen til et godt samarbeid. Våre oppdrag avregnes derfor hovedsakelig etter åpen bok med avtalt påslag og medgått tid som betyr at oppdragsgiver har direkte innsyn i prosjektets økonomi gjennom hele byggeperioden. Det er også Selvaag Prosjekt som styrer prosjektet fra start til slutt, og for våre oppdragsgivere innebærer det bare en kontraktspart.

Til oppdragsgivere i tidligere Selvaag prosjekter kan vi tilby kjennskap og kunnskap om byggeteknikken som ble brukt, samt at vi besitter originaltegningene fra byggets opprinnelse. Dette forenkler ofte prosessen og gjør rehabiliteringen mer effektiv.

Les mer om hvordan vi jobber
Les mer

Med Ekeberghuset demonstrerte Olav Selvaag nyskapende metoder for eiendomsutvikling. 1948 sto det ferdig etter bare fire måneders bygging. Huset ble en sensasjon. Hele 80 000 mennesker valfartet til Ekeberg for å se på nyvinningen. Huset er i dag fredet.

Historien om Selvaag

Med nytenkning og sosialt engasjement som rettesnorer, har Selvaag gjennom over 70 år skaffet bolig til hundretusener av mennesker. Underveis er nye bydeler og levende bomiljøer blitt formet. Samtidig har selskapet utviklet bærekraftige arbeidsplasser både innenfor og utenfor vår kjernevirksomhet, og har skapt verdier både for bedrift, eiere, medarbeidere og samfunn. Skaperkraft og omtanke, er også i dag kjerneverdier i Selvaag, selv om måten det skjer på, kanskje er annerledes enn da Olav Selvaag fikk oppført Ekeberghuset i 1948.

Selvaag har funnet nye løsninger for by- og eiendomsutvikling i en mannsalder.

Olav Selvaag satte i etterkrigstiden nye standarder i eiendomsbransjen da han utviklet nye bydeler og revolusjonerte byggemetodene. I etterkrigstiden var boligmangelen i Norge prekær. Olav Selvaag mente strenge byggekrav måtte endres, og at det dermed kunne bygges tre ganger så mange boliger. Det var få som trodde at det var mulig å bygge en fullverdig bolig rimeligere og raskere enn det allerede ble gjort på den tiden. Olav Selvaag tok utfordringen og reiste et prisfornuftig hus basert på nye byggeteknikker på Ekeberg i 1948. Selskapet vokste over de neste 50 årene og er i dag et stort norsk familieeid holdingselskap med virksomheter hovedsakelig knyttet til eiendomsinvesteringer, drift og -utvikling av nye prosjekter. I dag bor over 100.000 nordmenn i Selvaag-boliger og utviklingen av nye bydeler fortsetter blant annet på Fornebu og Løren.

Personvernerklæring

Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder for Selvaag Prosjekt sitt nettsted Selvaagprosjekt.no. Selskapet (org. nr 994 533 207) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettstedet.

Personopplysninger som behandles

Selvaag Prosjekt samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort. Selskapet behandler personopplysninger for å oppfylle avtaler med kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen Selvaag Prosjekt deler ikke personopplysninger med andre, med mindre det er nødvendig for å gjennomføre inngåtte avtaler eller for å oppfylle rettslige forpliktelser.

Hvordan vi innhenter personopplysninger

Selvaag Prosjekt samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. I slike tilfeller gir du ditt samtykke til å behandle personopplysningene ved å sende oss forespørselen din.

Selvaag prosjekt behandler og innhenter personopplysninger for å oppfylle avtaler med kunder, leverandører og samarbeidspartner. Dette reguleres gjennom skriftlige avtaler mellom partene.

Formålet med informasjonen som innhentes

- For å kunne gi tilgang til våre produkter og tjenester

- For å kunne sende relevant informasjon

- For å kunne ta kontakt og tilby våre produkter og tjenester

Vi oppretter profiler på bakgrunnen av informasjonen som innhentes, for å kunne tilby deg de mest relevante produktene og yte god kundeservice. Profilene baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss, vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

Hvordan og hvor lenge lagres informasjonen

Informasjon innhentet gjennom skjema på Selvaagprosjekt.no lagres kun i vårt CRM-system og personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter. Selvaag Prosjekt lagrer ikke personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for formålet med behandlingen etter som det foreligger lovbestemt oppbevaringsplikt for.

Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte vår markedsavdeling gjennom post@selvaagprosjekt.no.

Nyhetsbrev

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev, samtykker du til å motta nyhetsbrev som e-post fra oss. Du kan når som helst melde deg av ved å klikke nederst i e-posten du mottar.

Det er kun din e-postadresse som behandles, og e-postadressen din vil bli beholdt så lenge du ønsker å motta varsler eller nyhetsbrev. Melder du deg av eller trekker ditt samtykke til å motta varsler eller nyhetsbrev, vil din e-postadresse slettes umiddelbart. E-postadressen din deles ikke med andre.

Behandling av personopplysningene (dvs. din e-postadresse) skjer på grunnlag av en avtale med deg om å sende deg varsler og nyhetsbrev, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b.

Andre nettsteder og sosiale medier

Nettsiden kan inneholde linker eller henvisninger til andre nettsteder. Disse nettstedene har egne personvernerklæringer som gir informasjon om hvordan nettstedene driftes og hvordan personopplysninger innhentes og behandles. Selvaag Prosjekt anbefaler at du setter deg inn i tredjepartsnettstedenes egne personvernerklæringer når du besøker og tar i bruk disse nettstedene.

Rettigheter

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at Infotjenester AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon

post@selvaagprosjekt.no

Tlf: +47 23 13 70 00

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven gir ytterligere rom for trygghet. Den pålegger oss ansvar for å gjøre nødvendige aktsomhetsvurderinger av virksomheten, både vår egen og de som leverer varer og tjenester knyttet til virksomheten og i våre prosjekter. Vurderingene er knyttet til risikoen for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi har etablert rutiner og maler for å sikre at både vi og våre underentreprenører/ leverandører fremmer åpenhetslovens formål.

Konkrete forespørsler med bakgrunn i åpenhetsloven, angående informasjon om håndtering av faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, i henhold til åpenhetslovens § 6, jfr § 4, kan sendes post@selvaagprosjekt.no

Redegjørelse Åpenhetsloven
Grønt Punkt

Selvaag Prosjekt er miljøbevisst og er medlem i Grønt Punkt Norge AS.
Vi oppfordrer alle våre leverandører om å inngå medlemskap i Grønt Punkt Norge AS.

Øvrige selskaper i Selvaag

Her finner du informasjon om alle selskapene i Selvaag-konsernet.

Send oss en mail

Vi kommer tilbake til deg så snart vi kan.

Takk for meldingen. Du hører fra oss!