Digitale årsmøter, elektronisk kommunikasjon m.v. i boliglovene

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår endringer i boligbyggelagsloven, borettslagsloven og eierseksjonsloven. Formålet med forslagene er å åpne opp for å ta i bruk elektroniske løsninger i flere sammenhenger.

Høringsfristen for endring går ut i dag 26/11 og Selvaag Prosjekt støtter forslaget om en permanent endring som tillater digitale styremøter, generalforsamlinger og årsmøter.

Selvaag Prosjekt oppfordrer til rask lovendring
Merete Kolstad Løberg

Høringssvar fra Selvaag Prosjekt AS

Vi støtter forslaget til endring i boligbyggelagsloven, borettslagsloven og eierseksjonsloven. I løpet av de siste månedene har det blitt gjennomført mange digitale årsmøter og generalforsamlinger. Vår erfaring er at digitale møter egner seg godt både til ordinære og ekstraordinære årsmøter/ generalforsamlinger og til styremøter. Flere av våre samarbeidspartnere forteller også om bedre oppmøte enn normalt ved digital avstemning. På grunn av Koronapandemien, har mange lag tidligere i år utsatt beslutninger om rehabilitering. Den midlertidige forskriften gjaldt kun til 31.10. Det vil si at pr i dag er det ikke lovlig å gjennomføre digitale årsmøter og generalforsamlinger. Med dagens strenge restriksjoner vil det nå være tilnærmet umulig for flere borettslag og sameier å gjennomføre ekstraordinære generalforsamlinger og årsmøter. Viktige tiltak blir utsatt og kan medføre økte kostnader for lagene. Det er derfor essensielt at loven trer i kraft så snart som mulig.

Vi har noen få kommentarer til endringene i borettslagsloven og eierseksjonsloven:

Personvern: Vi er glade for at departementet har gått dypere inn i personvernhensyn i høringsnotatet og mener dette vil bli godt ivaretatt i den nye loven.

Kommunikasjon med beboerne: I de aller fleste lag er det behov for at kommunikasjonen foregår i flere kanaler. Vår erfaring er at man må benytte både digital kommunikasjon som mail og hjemmeside i tillegg til oppslag og brev i posten for å nå alle beboerene. Vi anbefaler at styret velger én primær kommunikasjonskanal og at de andre kanalene benyttes som supplement.

Forhåndsstemmer: Vi støtter presiseringen av at det skal gjøres en vurdering av om det er forsvarlig å tillate forhåndsstemmer. Bruk av forhåndsstemmer forutsetter at saken er godt gjennomarbeidet og at beboerne har fått god informasjon og har hatt mulighet til å diskutere i forkant av avstemningen. Vi støtter at det åpnes for at styret gjør denne vurderingen.

Send oss en mail

Vi kommer tilbake til deg så snart vi kan.

Takk for meldingen. Du hører fra oss!