Prosjektstatus 01.03.2024

Arbeider med rørfornying (med strømpe) i alle venstre leiligheter i oppgang Sørkedalsveien 17A er nå ferdigstilt. Vann/avløp kan benyttes.

På mandag 26.02 starter vi med rørfornying (med strømpe) i høyre leiligheter i oppgang Sørkedalsveien 15B.

Minner om at alle spørsmål relatert til dette prosjektet skal stilles til byggeleder i Selvaag Prosjekt. Kontakt info finnes i beboermappen og i denne portalen.

Eventuelle feil/mangel etter at arbeidene er ferdigstilt i din leilighet skal meldes til byggeleder i Selvaag Prosjekt. Kontaktinfo finnes i beboermappen og i denne portalen.

Fellesvaskeriet kan benyttes når rørfornying pågår i leilighetene. Når bunn/uttrekksledninger rørfornyes (fra uke 19) så kan ikke fellesvaskeriet benyttes. Nærmere info kommer.

Send oss en mail

Vi kommer tilbake til deg så snart vi kan.

Takk for meldingen. Du hører fra oss!