Prosjektstatus 05.04.2024

Arbeider med rørfornying (med strømpe) i venstre leiligheter i oppgang Sørkedalsveien 15A er nå ferdigstilt. Vann/avløp kan nå benyttes.

På mandag starter vi med rørfornying i venstre og midt leiligheter i Sørkedalsveien 23A.

Forbefaringer i Sørkedalsveien 23A høyre leiligheter og 23B venstre leiligheter gjennomføres mandag 08.04.

Minner om at alle spørsmål relatert til dette prosjektet skal stilles til byggeleder i Selvaag Prosjekt. Kontakt info finnes i beboermappen og i denne portalen.

Eventuelle feil/mangel etter at arbeidene er ferdigstilt i din leilighet skal meldes til byggeleder i Selvaag Prosjekt. Kontaktinfo finnes i beboermappen og i denne portalen.

Fellesvaskeriet kan benyttes når rørfornying pågår i leilighetene. Når bunn/uttrekksledninger rørfornyes (fra uke 19) så kan ikke fellesvaskeriet benyttes. Nærmere info kommer.

God helg!

Send oss en mail

Vi kommer tilbake til deg så snart vi kan.

Takk for meldingen. Du hører fra oss!