Prosjektstatus 19.04.2024

Arbeider med rørfornying (med strømpe) i høyre leiligheter i Sørkedalsveien 23A og venstre leiligheter i Sørkedalsveien 23B er nå ferdigstilt. Nøkler tilbakeleveres mandag 22.04 kl 09:00.

På mandag 22.04 starter vi med rørfornying i midt leiligheter i Sørkedalsveien 23B og høyre leiligheter i Sørkedalsveien 23B.

Forbefaringer i Sørkedalsveien 21A venstre og midt leiligheter gjennomføres mandag 22.04.

Minner om at alle spørsmål relatert til dette prosjektet skal stilles til byggeleder i Selvaag Prosjekt. Kontakt info finnes i beboermappen og i denne portalen.

Eventuelle feil/mangel etter at arbeidene er ferdigstilt i din leilighet skal meldes til byggeleder i Selvaag Prosjekt. Kontaktinfo finnes i beboermappen og i denne portalen.

Fellesvaskerier kan benyttes når rørfornying pågår i leilighetene. Når bunn/uttrekksledninger rørfornyes (fra uke 19) så kan ikke fellesvaskeriet benyttes. Nærmere info kommer.

God helg!

Send oss en mail

Vi kommer tilbake til deg så snart vi kan.

Takk for meldingen. Du hører fra oss!