Prosjektstatus 26.04.2024

Arbeider med rørfornying (med strømpe) i midt leiligheter og høyre leiligheter i Sørkedalsveien 23B er nå ferdigstilt. Nøkler tilbakeleveres mandag 29.04 kl 09:00.

På mandag 29.04 starter vi med rørfornying i venstre og midt leiligheter i Sørkedalsveien 21A.

Forbefaringer i Sørkedalsveien 21A høyre leiligheter og 21B venstre leiligheter gjennomføres mandag 29.04.

Minner om at alle spørsmål relatert til dette prosjektet skal stilles til byggeleder i Selvaag Prosjekt. Kontakt info finnes i beboermappen og i denne portalen.

Eventuelle feil/mangel etter at arbeidene er ferdigstilt i din leilighet skal meldes til byggeleder i Selvaag Prosjekt. Kontaktinfo finnes i beboermappen og i denne portalen.

Fellesvaskerier kan benyttes når rørfornying pågår i leilighetene.

Nærmere info kommer vedrørende avstenging av vann og avløp i forbindelse med rørfornying av bunnledninger og uttrekksledninger.

God helg!

Send oss en mail

Vi kommer tilbake til deg så snart vi kan.

Takk for meldingen. Du hører fra oss!