Selvaag Prosjekt etablerer seg i Drammen

Vi har over en lengre periode jobbet med å kartlegge markedet i Drammen og er svært glad for å ha fått vårt første prosjekt.

Myrehagen Borettslag

Myrehagen Borettslag ble etablert 7 mars 1974 og består av 3 boligblokker med totalt 144 boenheter, lokalisert på Åssiden i Drammen. Det er garasjeplasser til alle boenhetene i eget frittstående garasjeanlegg, samt gjesteparkering.

Borettslaget og Selvaag Prosjekt har hatt god dialog siden vårparten i år og vi har utarbeidet en tilstandsrapport for borettslagets bygninger og eiendommens tekniske installasjoner. Hensikten med rapporten var å gi en oversikt over de mest kritiske bygningsdeler samt en liste over de vedlikeholdstiltak borettslaget bør prioritere.

Med bakgrunn i tilstandsrapport har borettslaget og Selvaag Prosjekt inngått en samspillsavtale som omfatter: garasjerehabilitering med etablering av el-bil ladestasjoner og takomlegging. Selvaag Prosjekt bistår med søknadsprosess for at Borettslaget kan få nødvendig støtte fra viken Fylkeskommune og Enova ifbm, etablering av el-bil ladestasjoner.

Vi gleder oss til å komme i gang med prosjektet.

Ta kontakt med oss om ditt prosjekt
E-post

Send oss en mail

Vi kommer tilbake til deg så snart vi kan.

Takk for meldingen. Du hører fra oss!