Selvaag Prosjekt vant alle sine Enova-søknader

I november gikk den første fristen for Enova sin nye støtteordning for borettslag og boligsameier ut. Ni heldige prosjekter i Oslo fikk støtte til sine energitiltak, og Selvaag Prosjekt var engasjert i tre av dem.Høsten 2023 lanserte Enova en ny støtteordning, som fokuserer på borettslag og sameier. Støtten kan dekke inntil 30% av kostnadene til energiforbedringstiltak i borettslag og sameier, med en maksimal støttesum på 10 millioner kroner. Minstekravet for å søke er et mål om 20% energiforbedring for bygningsmassen. Alle energitiltak som bidrar til at borettslaget/sameiet bruker mindre strøm fra nettet og som bidrar til å redusere beregnet levert energi kan støttes. Det er opp til søker å bestemme hvilke energitiltak man vil gjennomføre.

Totalentreprenør Selvaag Prosjekt AS var tidlig ute med å opplyse sine kunder om den nye støtteordningen, og bistod tre lag i søknadsprosessen. Energirådgivere i selskapet har kartlagt og utarbeidet energirapporter som indikerer hvor mye energiforbedring de ulike lagene vil ha med ulike tiltak. Med bakgrunn i at støtteordningen fungerer som en konkurranse hvor pengene fordeles etter en rangeringsformel, var det nervepirrende å vente på svar for de tre lagene og de engasjerte i Selvaag Prosjekt. Rett før jul kom gladnyheten om at alle tre lagene hadde fått den støtten de søkte om. Det var seks andre lag i Oslo som også hadde fått støtte.

Neste skritt for lagene er å gjennomføre tiltakene, men låneinstitusjoner krever som oftest et samtykke fra generalforsamling eller årsmøte, og det er få borettslag og sameier som kan gjennomføre rehabilitering uten lånefinansiering. For noen lag er energiforbedringene så gode at de også kan søke om grønt lån med bedre rente, i tillegg til at de faktisk vil få redusert kostnadene til strøm.

På ekstraordinær generalforsamling i januar, vedtok Luren borettslag å gjennomføre prosjektet de har fått støtte til. Borettslaget er bygget i 1968 og har behov for å skifte vinduer, balkongdører, inngangsdører, etterisolere fasader og i tillegg vil de installere varmepumper. Nesten samtlige beboere møtte opp og flertallet stemte for å gjennomføre prosjektet med Selvaag Prosjekt som totalentreprenør. Prosjektet har vært avhengig av Enova-støtten.

«Veldig mange borettslag og sameier har oppnådd en alder hvor det er behov for å skifte vinduer, bytte tak og fasader. Da er det lurt å tenke energibesparelser samtidig. Enova sin støtteordning har gjort at flere fokuserer på tiltak som reduserer energibehovet. Tilsagnet bidrar til økonomisk forutsigbarhet når beslutning om gjennomføring skal tas. Vi jobber nå med flere lag som ønsker å søke støtte i mars», sier administrerende direktør Merete Løberg.

Send oss en mail

Vi kommer tilbake til deg så snart vi kan.

Takk for meldingen. Du hører fra oss!