Styrets oppgaver

Det er styret, med styrelederen i spissen, som leder boligselskapet. Styret er valgt for å ivareta beboernes felles interesser. Altså er det styret sin oppgave å gjennomføre vedtakene som har blitt fattet på generalforsamlingen eller i årsmøte, og å forvalte bygningsmassen og eiendommens verdier til beboernes beste.

Vedlikehold

Det er styrets oppgave å ta seg av vedlikehold av bygningene og fellesarealene. Dette kan være bestilling av vaktmestertjenester og renhold, og å engasjere håndverkere og entreprenører til vedlikehold- og rehabiliteringsprosjekter.

Å ta fatt på et rehabiliteringsprosjekt kan fremstå som en overveldende oppgave for de som sitter i et styre. Det er ikke alltid styrets medlemmer har kompetanse på disse områdene, og de har muligens påtatt seg rollen uten at de vet hvilket ansvar de kan få.

I Selvaag Prosjekt har vi inngående forståelse og kunnskap om prosessen våre kunder står overfor. Det er en lang rekke vurderinger, beslutninger, kvalitets- og budsjetthensyn som ligger til grunn for valg av entreprenør for et prosjekt.

Har dere behov for rehabilitering men er usikre på hvordan dere går frem?
Send oss en e-post

Send oss en mail

Vi kommer tilbake til deg så snart vi kan.

Takk for meldingen. Du hører fra oss!