Teglsteinsfasader

Tegl er et keramisk materiale fremstilt av ovnsbrent leire med lange tradisjoner i norsk byggeskikk. Tegl ble brukt som byggemateriale allerede fra 1200- tallet. Mange av Oslos praktbygg som kirker, og rådhus er bygget i tegl, men også svært mye av byens boliger. I nyere bygg er tegl ofte benyttet som fasadesten hvor den ikke er del av den bærende konstruksjonen.

Teglsteinens kvalitet kan variere mye avhengig av brenningsgrad og material- og leirekvalitet. Det er viktig at steinen og veggen ikke suger og absorberer for mye vann. Det er også viktig at pussing og maling av teglfasader utføres med produkter som er åpne for fuktgjennomgang og uttørking. Dersom fukt blir stående i veggen uten å tørke ut, vil maling skalle av og det er fare for frostsprengning. Dessverre er mange pussede teglfasader malt med feil maling.

Opplever dere frostsprengning, fuktansamlinger eller saltutslag på teglsteinsveggene deres?

Dette kan skyldes ulike årsaker. Det kan være uheldige produksjon- og byggedetaljer, dårlig lufting, feil byggematerialer og dårlig kvalitet på teglsteinen – som videre medfører HMS risiko for beboere. Selvaag Prosjekt kan tilby gratis førstebefaring, analyse av stein, dronefotografering, tilstandsrapporter, reparasjon og rehabilitering, for å øke sikkerheten og trygge styrer og beboere.

Ta kontakt med oss for en prat om ditt prosjekt
Les mer

Send oss en mail

Vi kommer tilbake til deg så snart vi kan.

Takk for meldingen. Du hører fra oss!