Betongskader i garasjeanlegg

Et kjent problem i garasjer er at det er fuktinntrenging. Ved kjøring inn i garasjene fører bilene med seg saltholdig snø og vann som suges opp i betongkonstruksjonen lengst ned mot gulvet, og forårsaker skader på betong og armering. Når armeringen korroderer, utvider den seg og sprenger i stykker omkringliggende betong. Avskalling og svekkelse i trykksonen gir redusert kapasitet i konstruksjonen. En betydelig reduksjon av armeringstverrsnittet vil føre til redusert bæreevne, og i sin ytterste konsekvens sammenbrudd av konstruksjonen.

Send oss en mail

Vi kommer tilbake til deg så snart vi kan.

Takk for meldingen. Du hører fra oss!