Fordeler med Selvaag Prosjekt

Det er flere fordeler ved å velge Selvaag Prosjekt. Rehabilitering- og vedlikeholdsprosjekter er krevende og mange beslutningstagere i borettslag og sameier innehar ofte ikke tilstrekkelig faglig kompetanse. Ved å velge Selvaag Prosjekt får man en profesjonell prosjektleder på laget.

Én kontraktspart

Ved å velge Selvaag Prosjekt vil dere kun ha en kontraktspart fremfor mange forhandlinger med mange underleverandører. I vårt samspill med oppdragsgiver har Selvaag Prosjekt dermed det fulle ansvar for at alle leveranser skjer til rett tid, riktig kvalitet og riktig pris. Åpen Bok Kost+ prinsippet innebærer at man som oppdragsgiver til enhver tid har fullt innsyn i prosjektets økonomi og gjennomføring. Det betyr også at alle innkjøp og avtaler som inngås viderefaktureres til netto selvkost kun tillagt avtalt påslag til Selvaag Prosjekt.

Styrer prosjektet fra start til slutt

Vi gjør det enkelt for et styre å gjennomføre alle faser av prosjektet. Vi vet at det er en stor belastning å gjennomføre slike prosjekter ved siden av jobb og fritid. I tillegg krever det også en del kompetanse som man ofte ikke besitter selv. Vi jobber derfor i samspill med styret og avlaster utforming av prosjektet og gir råd når beslutninger skal tas. Det gir en trygghet på at riktige beslutninger tas, samtidig som styret er involvert.

Solidaransvar

Med Selvaag Prosjekt som Totalentreprenør får dere en seriøs entreprenør som er opptatt av solidaransvar og vi har aldri mer enn to ledd under oss i vår kontraktkjede. For oss er det viktig å påse at underentreprenører og underleverandører i vår kontraktkjede overholder bestemmelsene i arbeidsmiljøloven, ivaretar tariffavtaler om arbeidsvilkår og lønn for sine arbeidere.

Ta kontakt for en prat om ditt prosjekt
Send oss en forespørsel

Send oss en mail

Vi kommer tilbake til deg så snart vi kan.

Takk for meldingen. Du hører fra oss!