Trenings- og trampolinepark

Kategori
Ombygging
Utførelse
2019 - 2020

Ombygging og utvikling av industrilokale med ny utvidet mesanin og bygg ellers i full drift. Treningssenter over to plan, trampolinepark på 3000 m2 med egen kafe, garderobeanlegg og kontorfasiliteter. Herunder også komplett byggesak med bruksendring. Oppgradering av brannslokkingsanlegg ifm endret bruk. Oppgradering av uteområdet med nytt fortau og krysningsfelt over kommunal veg og ny vegbelysning.